Make your own free website on Tripod.com
KENDİ SESİNDEN ŞİİR DİNLEME SAYFASI

 

 

                                             Şiirleri Hakkında

“Nihat Behram, sözcüğün gerçek anlamıyla ve bence  ‘68 Kuşağı’nın en tipik en önemli şairidir. İlk kitabındaki şiirlerden, Deniz’lerin idamı öncesinde yazılmış ‘Yalnız Değiller, Şarkıları ve Biz Varız’ o kuşağın dinamizmini, savaşkanlığını, modern şiirimizin o kuşağa yaraşır imge örgüsüyle yansıtmayı başarmış bir şiirdir...Hayatımız Üstüne Şiirler, dönemin birçok şairinin görmezden gelir gibi yaparak üzerine basıp yükselmeye çalıştıkları, kuşağının başyapıtı niteliğinde bir şiirler toplamıdır...Son döneminin ürünü şiirlerinden ‘Kundak’ı okusa Tevfik Fikret, ‘Ayaklanma Çağrısı’nı okusa Nâzım Hikmet alnından öperdi...”

 Ataol Behramoğlu (‘Pes Etmeyen Kardeş’ / Yasak Meyve )

“Onun şiiri gerçekten ‘yalın bir yüreğin’ şiiri. Duyarlı, duygulu..Bu duyarlık ve duygunun harmanında aşk da var, doğa ve yaşama sevinci de..Öfke de..Duygunun harmanında halk şiirinin, manisinin, söylencesinin gül kokulu renkleri..

Refik Durbaş (Yeni Yüzyıl )

“ Nihat Behram’ın şiirinde...coşkunun ve umudun şahlanışıdır anlatılanlar. Ölümün ve yenilginin reddedilişidir.İnsana, değişime duyulan inancın aşkınlığıdır. Sonralarıdır her şey. Yarın vardır. Ona göre sözcükler, dizeler kadar, şairin mekânı eylemli olanların yanıdır; değişen ve değiştiren şair tipinin yanındadır. Kendisi de öyledir. Militan şiir militan şair buluşmasını gözetir. Şiire özne olmak yetmez Nihat Behram’a göre. Yaşamın da öznesi olmak gerekir...”

Veysel Çolak (‘Yalın Yürek’ / Demokrasi )

“Nihat Behram ezilenlerin, yoksulların yazgısını kaygı edindiği için ‘siyasal’ alandan uzak durmaz. ‘yazınsal/poetik’ alanla ‘siyasal’ alan birliktedir onda. ‘Estetik’ olanın diyalektiği ile ‘eylemsel’ olanın diyalektiği örtüşür. Bu güzel buluşma, bize, nesnelerden duyduğumuz haz’dan daha önemli birşey söyler:Düşünce’den duyduğumuz haz! Kaldı ki Behram’ın şiirinde nesneler, nesnelerin kullanımı, duygu ve düşünce alanında bir yapı oluşturmaya yöneliktirler. ‘Doğa’nın diliyle akan/söylenen bir şiiri var Behram’ın ve doğa, bütün odaklarıyla bu yapıyla kaynaşması içindir..”

Leylâ Şahin  (‘Poetik, Estetik ve Politik Kaygıları Olan Onurlu ve Yıkılmaz Bir Ses’ / Şiir Bahçesi )

“Şiirsel etkinliği hiçbir zaman tartışılmayacak olan Nihat Behram, bu etkinliğe göre şaşılası ölçüde az değerlendirme almıştır: Onun, otuz yılı aşkındır militan şair çıkışları ve politik tavırları ile yankı uyandırıcı  bir kişiliğin ardında, kendi değimiyle ‘yalın yürek’ sürdürdüğü şiir etkinliği, bir iki yazı ile geçiştirilemeyecek niteliktedir. Nihat Behram örneğinde sergilenen ‘estetik özürlülük’ başlıca bir araştırma, inceleme konusudur. Sosyalist gerçekçi, toplumcu, sosyalistvari, solcu, naif hümanizmacı gibi akım ve eğilimleriyle 60’lı 70’li yıllarda baskın olmak üzere, uzun yıllar sürmüş bir eleştiri deneyimi ve geleneği kendi ilgisinin tartışılmaz bir varlığını adeta es geçmiştir...Behram’ın şiiriyle ortaya koyduğu mücadele ve eylem(lilik) estetik yorum ve yargı için ürkütücü(!) bir kitlesellikle sonuçlanmıştır. Dönemin soldaki eleştirmenleri, bir fenomen haline gelen Behram’ın şiirlerini değerlendirmek için bir yöntem, bir yaklaşım geliştirmemişlerdir...”

Adnan Özer (‘Lirizmin Direnişi’ / Varlık)

“Daha ilk kitabıyla, kendi kuşağının toplumsal ve psikolojik konumunu yansıtabilmesi, acılı lirizmi, doğa betimlemelerindeki ince ayrıntıcılığıyla özgün bir şair olarak belirdi. 1970 sonrası genç şairler kuşağını ve genel olarak gençliği, bu gençliğin acı deneyimlerini, özverisini ve inancındaki içtenliği kavramada Nihat Behram’ın şiirleri bir ana kaynak niteliğindedir.”

Büyük Türk Şiiri Antolojisi